Esküt tett a polgármester

Betűméret növelése
lgy_esku_2012_11_29
Fotó: Verasztó József

2012. november 29-én a soros testületi ülés Gombkötő Lajos alpolgármester napirend előtti bejelentésével kezdődött. Alpolgármester úr a választások eredményét súlyos kritikának értékeli személyével kapcsolatban, érzése szerint alaptalanul. Levonta a szükséges konzekvenciát és azonnali hatállyal lemondott alpolgármesteri- és képviselői mandátumáról. Lemondott továbbá a Kardoskút Községért Közalapítványban betöltött tisztségéről is. Ezt követően elhagyta a tanácstermet. A megjelenteket a Himnusz elhangzása után Pusztai Ádám korelnök köszöntötte, majd Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a választás eredményéről. Az időközi polgármester választáson Lengyel György kapta a legtöbb szavazatot (201 db.) így őt választotta a település polgármesternek. Varga Pál 156 szavazatot, Gombkötő Lajos István 105 szavazatot kapott a választópolgároktól. Ezek után került sor a polgármesteri eskütételre, majd a polgármesteri program ismertetésére. Az Ügyrendi Bizottság szünetet rendelt el, és megtárgyalta a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését. Az Ügyrendi Bizottság a polgármester tiszteletdíját havi bruttó 154.600 forintban, költségtérítését havi bruttó 46.380 forintban állapította meg. Lengyel György polgármester Varga Pált javasolta alpolgármesternek, akit a testület titkos szavazás útján egyhangúlag megszavazott. A Képviselő-testület hatásköre az alpolgármester tiszteletdíját megállapítani, amely havi bruttó 16.000 forintban került meghatározásra. A soros testületi ülés az előre meghirdetett napirendekkel folytatódott és zárt keretek között, a szociális kérelmek elbírálásával zárult.

Gombkötő Lajos alpolgármester lemondása:Lengyel György polgármester esküje:


Az Ügyrendi Bizottság megállapítja a polgármester tiszteletdíját:


Az alpolgármester megválasztása:


FacebookTwitter