Tanyafórum

Betűméret növelése

tanyaforum_2012
Fotó: Neller Borbála

2012. szeptember 25-én a tanyagondnoki szolgálat egy fórumra invitálta a külterületen élő embereket. A fórum célja amellett, hogy bemutatásra kerüljön a szolgálat elmúlt – és egyben első – féléves tevékenysége az volt, hogy az érdeklődők elmondhassák észrevételeiket és ötleteiket. Nagy örömömre szolgált, hogy sokan ellátogattak erre a beszélgetésre. A felmerült ötletek közül egyet, már a fórumot követő testületi ülésen támogatott is a Képviselő-testület. Az ötlet az volt, hogy Pusztaközponton helyezzünk el egy postaládát, amelybe az ott élők bedobhatják észrevételeiket vagy gondjukat. A ládát heti rendszerességgel üríteni fogjuk. Kihelyezése hamarosan megtörténik a buszmegállónál. A másik ötlet, hogy az olvasókör épületét a központi lakosok a jelenlegi bérbeadási árnál kedvezőbben vehessék igénybe sem talált süket fülekre. A testület legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a kérdésre visszatér a következő gazdasági év költségvetésének tervezésekor. A fórumon részt vett Sümeginé Ország Edit, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének munkatársa is, aki jó véleménnyel távozott a fórumot követően. Szeretném, ha a jövőben ez a fórum hagyományosan megrendezésre kerülne, hiszen a külterületi lakosoknak ez egy lehetőség lenne gondjaik vagy ötleteik elmondására.

A fórumon készült videó:Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter