^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Testületi jegyzőkönyv

Betűméret növelése

5/2011. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Jelen vannak:
Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Szakál Magdolna Priváttender Kft. képviselője,
Lovászi István a Priváttender Kft. ügyvezetője,
Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, köztük a Priváttender Kft. ügyvezetőjét és képviselőjét, az első napirendi pont előadóit. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy Pusztai Ádám képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni, igazoltan van távol. A testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadta – az alábbiak szerint:


1./ Priváttender Kft. bemutatkozása.                                 Lovászi István ügyvezető
2./ Gazdasági program megvitatása és elfogadása.             Ramasz Imre polgármester

3./ 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról és a               Ramasz Imre
szükséges intézkedések megtételéről szóló                         polgármester

beszámoló megvitatása és elfogadása.
4./ SZMSZ-ről szóló többször módosított                          Dr. Mészáros Erzsébet
9/1998. (XI. 20.) ÖKT felülvizsgálata, módosítása.            jegyző

5./ Bejelentések, interpellációk.

 Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogadott.

A lejárt határidejű határozatokról és a  két testületi-ülés közötti időszakról szóló tájékoztatót majd az 1. napirendi pont után fogom előterjeszteni.

1.) napirendi pont: Priváttender Kft. bemutatkozása.

Előadó: Szakál Magdolna képviselő,

Lovászi István ügyvezető.


Ramasz Imre: Felkéri a Priváttender Kft jelenlevő képviselőit, hogy mutassák be a Priváttender Kft-t a képviselőknek és kéri, hogy az előzetesen megállapodott fél órás időtartamot ne lépjék át. Átadja a szót.

Szakál Magdolna: a Priváttender cég üzletkötője. A Priváttender olyan projektszervező cég, amelly a megújuló energiák hasznosítása területén tevékenykedik. Ez a cég nemcsak egy családi házra, nemcsak egy ingatlanra, hanem egy településre, illetve az országban több településre is hasznos tud lenni tevékenységével. Lovászi Istvánnak adja át a szót, aki bővebb tájékoztatást ad.

 

Lovászi István: Kettős funkcióban van jelen, részben a cég tulajdonosa, illetve a cég ügyvezetője. Öt évvel ezelőtt indult a vállalkozás a megújuló energia felhasználásának területén. Cél, hogy a kistelepülésen élő emberek is hasznosítani tudják és élni tudjanak a zöldenergia adta előnyökkel. A Priváttender Kft. indulásánál a családi házak zöldenergiás felújítására gondoltunk, olyan formában, hogy még plusz pénzt is hozzon. Ehhez kerestünk támogató pénzintézeteket is, a pályázatokon túl. Már van, de még lesz is pályázati lehetőség, amihez a saját erőt is pályázni lehet. Számításaink szerint a megtakarítás 60 % körüli lehet. Egy átlagos – 100 m2 - családi ház korszerűsítése 4 millió forint körüli, melyhez az állam ad 2 millió forint támogatást, a Lakáskassza, illetve a Fundamenta adja a másik 2 milliót. Ezt már két családi háznál megvalósítottuk. Ezt tovább gondolva kidolgoztuk a közintézményekre, közösségi épületekre a felújítást, erre dolgoztuk ki a Zöldfalu programot. Honlapunkon bővebben megismerhető. A rendszert a napkollektorokra és napelemekre építettük főleg.

Másik energiatermelő a szélkerekek, amelyet nem a faluban, hanem valahol az országban, ahol a felesleges áramot értékesíteni lehet. Gondoltunk a biogáz erőműépítésre is, ahol csak a gázelőállításra gondoltunk.

Kiszámoltuk és a Kormánynak is bemutattuk, hogy 3 ezer lakos körüli település önmagát el tudja látni, természetesen kezdetekben az állam segítsége szükséges. Németországban már vannak olyan települések, amelyek saját magukat képesek eltartani, sőt a felesleget értékesítik is.

 

A szélkerekek felállítását a Móri árokban képzeltük el, ahol az önkormányzatok vásárolhatnak szélkereket. Ezzel egy-egy település 3-6 millió forint hasznot termelhet, melyet pénzben, vagy áramban kap meg. A felesleget az áramszolgáltató köteles átvenni.

Jelen pillanatban 26 torony tervezése van folyamatban, ebből 12 tényleges megrendelés. 80-85 %-os állami támogatással, 4-5 %-os saját erőnkénti hitellel megvalósítható egy-egy torony. Ha fontosak a részletek e-mailben el fogjuk küldeni. Több önkormányzat bele kíván fogni, mert komoly bevételt lehet belőle csinálni.

Azt szeretnénk kérni, hogy elvi hozzájárulást kapjunk ahhoz, hogy el kezdhessük a felmérést és a számításokat, hogy hogyan lehetne e településen a programot megvalósítani. Előre pénzt nem kérünk, csak a legvégén, a kivitelezéskor a kivitelező fogja a jutalékot fizetni. Mindaddig minden munka a kivitelezésig ingyenes.

 

Szakál Magdolna: A kivitelezőket is próbáljuk a településről, vagy a település környékéről kiválasztani, hogy ezzel is segítsük a település lakosságát.

 

Lovász István: Amikor ezt a Zöldfalu programot bekérte a minisztérium az egyik alapvető dolog az volt, amiért bekérték, hogy leírtunk egy olyat is benne, hogy az a bizonyos biogáz üzem, amiről beszéltem, az úgy működjön, hogy az a faluban munkát teremtsen. Az állam azt is mondta, hogy ha nincs szakember a településen, de hajlandó tanulni, akkor az oktatásba is beleszáll, hogy képezzen a faluban élő embereket, akik ezt vállalják. A személyi jövedelemadónál is megjelenne ez az önkormányzatnál. Az is egy óriási segítség, ha csökken egy faluban a munkanélküliség.

Arra kérünk engedélyt, hogy elindulhassanak a kollégáim és ingyen dolgozhassanak.

Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá.

 

Ramasz Imre: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Első hallásra nem tudunk és nem is fogunk állást foglalni, de elgondolkodtató lehetőség.

 

Gombkötő Lajos: Biogázzal kapcsolatosan, különböző méretű, egyedi családi házak felújítása, pénzben mennyibe kerülhet, lehet-e tudni.

 

Lovász István: Családi ház kategóriára borzasztó nehéz visszabontani. Azt tudom mondani, hogy a biogáz erőműveknek léteznek jóval kisebb változatai, szó szerint konténeres változatai Németországban. A település nagyságához és az úgynevezett input anyag mennyiséghez találják ki technológiát és választják ki hozzá a szükséges üzemet. Bizonyos mennyiség alatt nem szabad üzemet építeni, mert nincs értelme, erre találták ki a konténeres formát. Ma már Magyarországon is van lehetőség erre a megoldásra is. A végterméket is lehet hasznosítani, amely a legjobb műtrágya. Ezek az üzemek teljesen zártrendszerűek, szagtalanok.

 

Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Azt gondolom a biogáz nem a mi kategóriánk. A szélerőműveket mérlegeljük. Referencia van-e?

 

Szakál Magdolna: Ledes világítás is van szélerőműről.

 

Lovász István: Erre még pályázat nem jött ki.

 

Ramasz Imre: A ledes közvilágítással kapcsolatban a DÉMÁSZ fenntartásait hangoztatta.

 

Lovász István: Van olyan község, aki a teljes közvilágítását vezeték nélküli megoldással biztosítja. Nemhogy kisebb, hanem még nagyobb világítást ad.

 

Gombkötő Lajos: Településünk vonatkozásában a szélenergia jöhet szóba véleményem szerint.

 

Lovász István: Én is a szélenergiát javasolnám első körben és legvégül a biogáz üzemet.

 

Varga Pál: Ekkora településen, mint a mienk, működik már biogáz üzem?

 

Lovász István: Picit nagyobb településen, de nagyon jól működik.

 

Ramasz Imre: Javasolom, hogy zárjuk le a napirendi pontot azzal, hogy további információk birtokában a későbbiekben visszatérünk. Köszönöm szépen a tájékoztatást.

 

Lovász István: Köszönöm a lehetőséget, és ha lehet, működjünk együtt.

 

Ramasz Imre: A következőkben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szeretnék tájékoztatást adni. Lejárt határidejű határozat:

 

 • 254/2010. (XI. 18.) sz. KT. határozatban a gazdasági program elkészítéssel és előterjesztéssel bízott meg a testület. A következő napirendi pont a gazdasági program megvitatása és elfogadása lesz.
 • 259/2010. (XI. 18.) sz. KT. határozatban a Malom-dűlő mellett levő nyárfák kivágásáról döntöttünk. Ez megtörtént, a mai napon megkezdték a fák pótlását.
 • 3/2011. (I. 27.) sz. KT. határozatban a 2011. évi költségvetést fogadta el a testület első fordulóban.
 • 4/2011. (I. 27.) sz. KT. határozatban a nemzeti ünnepünk programjáról és időpontjáról döntött. A határozatban foglaltaknak megfelelően a Március 15-i ünnepség március 14-én este 6 órai kezdettel megrendezésre került.
 • 10/2011. (I. 27.) sz. KT. határozatban közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók 2011. évi cafetéria juttatásáról döntött a testület. A 2011. évi költségvetésbe a döntésnek megfelelően betervezésre került az összeg.
 • 44/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatban döntött arról, hogy az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként az úgynevezett II. változat kidolgozásával egyetértünk és ennek megfelelően  folytatjuk a munkánkat. Erről szóló határozatunk a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére megküldésre került.
 • Ugyancsak ehhez a témához kapcsolódik a 44/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatunk, amely a II. változatnak a kidolgozását támogatjuk és amennyiben ez megvalósul, akkor a rendszerről ezt a vizet fogadjuk.
 • 51/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatban döntött a testület arról, hogy elfogadja a helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásával kapcsolatos előterjesztést. Felhatalmazott, hogy ennek előkészítése megtörténjen. E területen még szakértő megkeresése nem történt meg, de a határozat végrehajtása folyamatban van.
 • 52/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatban a Kardoskút Községért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának – ügyészségi észrevételre – előkészítéséről döntött a testület. A kuratórium véleményének kikérése után a tervezet elkészült és a mai testületi ülésen bejelentések keretében sorra fog kerülni.
 • 53/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatban a „Kardoskúti Hírmondó” további megjelentésével kapcsolatban felmérő ívek kibocsátásáról döntött. A kiértékelés megtörtént. Kardoskút honlapján az értékelés olvasható, Varga Pál ismerteti.

 

Varga Pál: 47 kérdőív jött vissza, azaz 47 család küldte vissza. Ebből 1 nem szeretné, hogy tovább jelenjen meg az újság és ketten voltak, akik fizetnének is érte. Több mint a lakosság 10 %-a a visszajelzés, de mindenkinek meg volt adva a lehetőség, hogy véleményt nyilvánítson.  Óriási ellenszenv esetén többen visszajuttatták volna a kérdőívet. A lakosság zöme azért nem is küldte vissza a kérdőívet, mert nem érezték ezt kérdésnek.

 

Ramasz Imre: Tehát eléggé egyértelmű volt a visszajelzés, továbbra is megjelentetjük a lapot. További lejárt határidejű határozat a:

Ÿ  56/2011. (II. 24.) sz. KT. határozatban döntött a testület, hogy a Megyei Önkormányzat által szervezett közös földgázbeszerzéshez csatlakozik. A szindikátusi szerződés tervezetet jóváhagyta a testület. A szerződés aláírására a felhatalmazást megkaptam, a szerződést aláírtuk. Kapcsolattartó személynek Kapuné Sin Anikó lett megjelölve.

 

A két testületi ülés közötti időszak történéseiről az alábbiakban tájékoztatom a képviselőket:

Ÿ  Március 5-én egy pályázati kiírás jelent meg, melyhez kapcsolódóan megkerestem Sebestyén György pályázatírót. Megkértem, hogy a művelődési ház korábban elkészített terveit tekintse át, hogy a jelenlegi pályázati kiírásnak megfelelően van-e lehetőségünk arra, hogy a ház felújítására pályázatot adjunk be. A pályázat kiírás szerint 85 %-os támogatással felújítások megvalósíthatók. Vannak eltérések a korábbi pályázati kiíráshoz, de az energia megtakarítás komolyan latba esik. Visszajelzést még nem kaptam, de majd mérlegeljük, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel.

Ÿ  Március 7-én ugyancsak hasonló témában kerékpárút pályázat kidolgozásával Orosháza Város Önkormányzatával egyeztettem és vittem be a tervdokumentációt, illetve azt az engedélyt, melyet tavaly megkértünk a tervek érvényességének meghosszabbítása ügyében. Találtunk egy pályázatot, amelyhez hozzá kell igazítani a változások miatt. A mi esetünkben 85 %-os támogatás jöhet számításba. A pályázat beadási határideje 2011. június 15. A pályázat beadásáról az elkövetkezendő időszakban döntenünk kell, esetleg soron kívüli ülésen.

Ÿ  Március 16-án a Hajdúvölgy Körösmente Egyesületnek volt rendkívüli közgyűlése a helyi vidékfejlesztés vizsgálata szerepelt napirenden. Az felülvizsgálat kapcsán elkészült új vidékfejlesztési stratégia keretén belül új pályázati kiírás 2011. június 1-e után várható. A mai napon ismételt közgyűlés van, amelyen a környező településekről begyűjtött pályázati ötletek besorolása történik.

Ÿ  Március 22-én Orosházán volt DAREH taggyűlés, 9 kistérség vesz részt, minden kistérség 1-1  képviselőt küldött az elnökségi ülésre, a taggyűlés ezeket a személyeket fogadta el, illetve megválasztotta a társulás elnökét, Csizmadia Ibolyát és elnök-helyetteseit. A társulási megállapodás módosítása, a 2010. évi költségvetés módosítása is napirenden szerepelt. A 2011. évi működési hozzájárulás elfogadása történt meg, mely esetünkben kb. 44 ezer forintos nagyságrendet jelent.

Ÿ  Ugyanezen a napon (március 22.) az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás is ülést tartott. Elfogadta a részletes megvalósíthatósági tanulmányt, amely az eredeti I. számú tervekre vonatkozott. Döntés történt az ivóvíz tisztítás technológia révén elérendő ivóvízminőség javítás elérésére készülő KEOP 3.1.0 pályázat benyújtásáról, illetve egyéb dokumentumok biztosításáról. Ez az eredeti változat pályázatával kapcsolatos, melyet március 30-ig lehetett benyújtani. Az I. változat részletes megvalósíthatósági terv tervezett költsége 7.149.804.000,-Ft. Településünket érintő saját erő 2-3 millió forint nagyságrendet tesz ki. Természetesen, ha az aradi – II. változat fog megvalósulni, ez az összeg változni fog.

Ÿ  Március 23-án az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás informális megbeszélést tartott. Engem meglepett, hogy a Szentesi Kistérségből több település azzal kereste meg az Orosházi Kistérséget, hogy szívesen csatlakozna az Orosházi Kistérséghez. Erős politikai megosztottság van a térségben. Ennek törvényi akadálya is van. Jelenleg nincs erre lehetőség. Minden esetre a jelenlevő polgármesterek, illetve a váltani kívánó települések polgármesterei olyan álláspontra helyezkedtek, hogy megbízzák dr. Dancsó József polgármestert, kistérségi társulás elnökét, országgyűlési képviselőt, hogy törvénymódosítást kezdeményezzen, hogy lehetséges legyen ilyen változást végrehajtani.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér a beszámoló elfogadása mellett.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

76/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2010. (XI. 18.) sz. KT., 259/2010. (XI. 18.) sz. KT, 3-4/2011. (I. 27.) sz. KT., 10/2011. (I. 27.) sz., 44-45/2011. (II. 24.) sz., 51-53/2011. (II. 24.) sz., 56/2011. (II. 24.) sz., lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a két testületi ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

2.) Napirendi pont:            Gazdasági program megvitatása és elfogadása.                                     Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Írásos anyagot kiadtam részetekre. Dilemmáimat leírtam, amit célszerűnek tartottam belefoglaltam. Nem tudom a jelenlegi helyzetben mit célszerű leírni. A II. félév során az önkormányzati törvény alapvető módosítása után, nemcsak mi, hanem még az önkormányzati szövetségesek sem tudják, hogy ténylegesen milyen irányban fog elmozdulni az önkormányzatiság Magyarországon. Arra alapoztam, amelyet a közös választási és lakossági fórumon elhangzott. Egyeztettem az intézményvezetőkkel is. Ismereteim birtokában készítettem el a gazdasági programot, figyelembe véve azokat a szempontokat is, amelyet meghatároztunk képviselői határozatban. Mondjatok véleményt, észrevételt, javaslatot, kiegészítést, módosítást.

 

Gombkötő Lajos: Törvény írja elő a gazdasági program elkészítését, 2014-ig. Ha 2013-tól a helyi adókban  változások lesznek, akkor tervezhetetlen a gazdasági program, csak jelenleg, addig tudjuk tervezni, amíg a jogszabályok meg nem változnak. Ebben a jelenlegi helyzetben elfogadható a gazdasági program, elfogadásra javaslom. Ha megszületik az új törvény, akkor biztos nem állja meg a helyét, de erről nem tehetünk. Bízunk benne, hogy nem fog bekövetkezni az a szomorú dolog, hogy településünk önállósága megszűnik.

 

Ramasz Imre: Konkrétumok még nincsenek, újságcikkek jelentek meg az adóváltozásokról. Erős önkormányzati lobbi van a parlamentben, komoly érdekek forognak kockán, főleg nagyvárosokban. Bízom benne, hogy nem olyan fekete a jövő, mint amilyennek látszik. Abban a helyzetben a Képviselő-testületnek kell gyorsan reagálni és a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak a település érdekében fel kell használni. Bizonytalan helyzet. Évvégére, az önkormányzati törvény elfogadása után lényegesen tisztul a kép.

 

Gombkötő Lajos: A kistelepülések vannak jobban veszélyben. Nem azt mondja, hogy becsukom, megszüntetem, hanem olyan körülményeket teremt, hogy önmaga megszűnik, akár a település, akár kistelepülések kisiskolái.

 

Ramasz Imre: Mérlegelnünk kell a törvények megjelenése után.

 

Mórocz Lajos: Optimista vagyok, fogadjuk el így a programot. Kérdésem az lenne, hogy ha bármikor, ha szükségesnek ítéljük, akkor módosíthatjuk?

 

dr. Mészáros Erzsébet:  Ez egy program, törvényi előírás, hogy el kell készíteni a választást követő 6 hónapon belül, a testületnek el kell fogadni. Ahogy változnak, a körülmények úgy hozzá tudjuk igazítani. Sőt úgy van értelme, különben elavulttá válik. Ha nem fogadja el a testület, akkor mulasztásos törvénysértést követ el.

 

Ramasz Imre: Ami felvetődött most, az úgy érzem, benne van. Érdekességként mondom el, hogy az interneten megnéztem több település gazdasági programjának. Sokan még nem fogadták el, de jó néhány már elfogadta. Nagyon tetszett az egy oldalas gazdasági program, amelyben, tőmondatokban fel volt sorolva pl. 1 fűkaszát vásárolunk. Volt olyan, aki a 2007. évi gazdasági programban írta át a dátumokat. Ebből is látszik, hogy nem olyan stabil helyzet van, hogy olyan konkrét elhatározásokat tegyünk, amelyben biztosak vagyunk, hogy végre is tudjuk hajtani.

Javaslom elfogadásra a Képviselő-testületnek, azzal, hogy ebben foglaltak szerint járunk el, de nyilván a külső körülményeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

 

Varga Pál: Egyetértek az előttem szólókkal. A helyzet komolyságát talán mi sem jelzi jobban, mint az egyoldalas gazdasági program. Ha azt sem tudjuk, hogy mi lesz az elkövetkezendő időszakban, akkor hogyan tervezzünk 4 évre? A program azért program, hogy majd igazodunk a gazdasági helyzet és a törvények változásaihoz. Reálisnak tartom a leírt adatokat, két lábbal a földön állnak. Csökkenő bevételekkel, növekvő kiadásokkal számolunk. Ennél többet a jelenlegi helyzetben nem lehet. Majd amikor megismerjük az új közoktatási és önkormányzati törvényt, akkor majd újra átgondoljuk. Én ezt elfogadásra javaslom.

 

Ramasz Imre: Köszönöm szépen. További vélemény nincs? Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

77/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kardoskút Község Önkormányzatának 2011-2014. évre szóló gazdasági programját elfogadja.

3.) napirendi pont: 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról és a szükséges intézkedések megtételéről szóló beszámoló megvitatása és elfogadása.

Előadó: Ramasz Imre polgármester

 

Ramasz Imre: Írásos anyagot részetekre megküldtem, van-e kérdésetek a napirendhez kapcsolódóan. Vélemény, észrevétel, javaslat. Vannak teendőink, tudjuk mindannyian. Ennek megfelelően, lehetőleg azokat a hiányosságokat, amelyeket feltárt a belső ellenőr, a jövőben el kell kerülni.

 

Mórocz Lajos: Igazán nem sok mindent talált.

 

Ramasz Imre: Lényegi hiányosságok nincsenek. Vannak olyanok, amelyeket pótolni kell, szabályzatokat el kell készíteni, törekedni kell a bevételek teljesítése tekintetében adóbehajtás hatékonnyá tételére. Nincs több hozzászólás, akkor én javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

78/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a javaslatban szereplő és a beszámoló második részében ismertetett feladatokat végre kell hajtani.

Felelős: Ramasz Imre polgármester,

dr. Mészáros Erzsébet jegyző,

Kapuné Sin Anikó pénzügyi  főtanácsos

Tóth Józsefné adóügyi főelőadó

Határidő: 2011. szeptember 30.

 

4.) napirendi pont: SZMSZ-ről szóló többször módosított 9/1998.

(XI. 20.) ÖKT felülvizsgálata, módosítása.

Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

 

Ramasz Imre: A napirendi pont írásos előterjesztése megküldésre került a képviselőknek. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.  Átadom a szót a napirendi pont előadójának  szóbeli kiegészítésének megtételére.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, melyen Gombkötő Lajos alpolgármester is jelen volt tanácskozási joggal. Az egyes szakaszokon végig haladtunk, a jogalkotási törvény szerint az összes mellékletet elkészítettem hozzá, így került megküldésre az előterjesztés. Csak az változott, ami az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzott.

 

Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Esetlegesen merült-e fel az ÜB óta kérdés?

 

Gombkötő Lajos: Javaslom elfogadni.

 

Mórocz Lajos: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, az ott elhangzott javaslatokkal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Ramasz Imre: Elfogadásra javaslom én is. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezetet.

Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról rendeletté emelkedett.

B e j e l e n t é s e k

 

Ramasz Imre: Bejelentések következnek. Van-e a képviselők részéről bejelentés.

 

Gombkötő Lajos: Hozzám érkezett szóbeli panasz. A Táncsics u. 12. szám alatti ingatlannál az út szélére néhány nagy kő van kihelyezve, hogy a füvet ne tapossák le a járművek, az utca és a járda közötti részen. Az utca lakói kérik ennek megszüntetését, mert az utca keskeny arra, hogy két jármű elférjen egymás mellett, ebben az esetben a füves részre rá kell menni. A kihelyezett kövek miatt nem fér el két jármű egymás mellett, és még balesetveszélyes is.

 

Ramasz Imre: Egyértelmű, hogy meg kell keresni az ingatlan tulajdonosát és fel kell szólítani a kihelyezett köveknek az elszállítására. Jegyzőkönyvbe rögzítjük és ezzel kapcsolatban el fogok járni.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A lejárt határidejű határozatok között elhangzott, hogy a Kardoskút Községért Közalapítvány Alapító Okiratának a módosítása indokolt. Megbeszéltük, ügyészségi jelzés alapján szükséges ennek az alapító okiratnak a módosítása. Testületi határozatnak megfelelően a Kuratórium ülést tartott, március 10-én, amelyen én is és polgármester úr is részt vettünk. A cél az volt, hogy azokat a közhasznú tevékenységeket a kuratórium vázolja fel, amelyeket ténylegesen végez, illetve végezni szeretne, és ez kerüljön az alapító okiratba. Ennek megfelelően készítettem én el a határozati javaslatot. A kettes pont, amelyet a kuratórium tagjai megfogalmaztak, ez került bele, illetve a határozati javaslat összes többi pontja azokat a hiányosságokat orvosolja, amelyeket az ügyészség jelzett. Csatoltam a határozattervezethez az alapító okiratot új, egységes szerkezetben. A lábjegyzetekből pontosan látszik, hogy mi az ami módosításra került, illetve újként bekerült, magába az alapító okiratba.

 

Ramasz Imre: Észrevétel, kérdés?

 

Gombkötő Lajos: Én jelen voltam az előzetes megbeszélésen, és akkor is részemről nem találom fontosnak a gyermek és ifjúságvédelem megjelenítését. Nem azért, hogy ez nem fontos, hanem mint lelki segélyszolgálatként tüntette fel. Ezt nehéz kérdésnek tartom. Úgy érzem, költség kell, hogy felmerüljön, nem tudom, hogy hogyan működik.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Ez kuratóriumi javaslat. Ott az hangzott el, hogy nem fog ráfordítást igényelni.

 

Gombkötő Lajos: Én ott is mondtam, hogy nem fontos ilyen sok tevékenységet felsorolni. Nincs azzal semmi baj, de én úgy látom, hogy ez nem kellene. Azért mondom most itt el, mert mi határozzuk meg végső soron a közhasznú tevékenységeket. Úgy érzem, hogy ezt a pontot ki lehetne hagyni egy az egyben. Részemről ez nem férne bele.  Nem értem, nem tudom, hogyan tudnánk ezt működtetni. Ki fogja csinálni csak úgy. Biztos valamilyen anyagi ráfordítás kell. Ez nem folyamatos munka. A többivel nincs problémám.

 

Varga Pál: Hogy közhasznúsági tevékenységek közé felvesszük, az nem azt jelenti, hogy azt nekünk csinálni kell. Akkor is megbeszéltük, hogy utána járunk, megbeszéljük, de ott akkor a többség jónak tartotta. Az egyik kuratóriumi tag, aki ezt felvetette és benne van a rendszerben, azt mondta, hogy anyagilag nem sokba kerül. Egyetértettünk abban, hogy indítsuk be. Ha hirtelen nem is fogjuk beindítani ez az alapítványra terhelő nem lesz. Ott az ülésen megegyeztünk, hogy ezeket a pontokat felvesszük.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Sőt ha menet közben az derül ki mégsem, akkor az alapító okiratból kivehető egy módosítással.

 

Varga Pál: Az lenne még a kérdésem, hogy a kulturális tevékenység keretében a színházlátogatás hátrányos helyzetűek körében, ott elhangzott, hogy ne szorítsuk hátrányos helyzetű körbe. Erre mondtam én, hogy akkor az egész falut vihetjük.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Igen, mert valamilyen szűrő úgy is kell, mert anyagilag nem bírja az alapítvány. Itt most a testületi tagok eldönthetik, hogy maradjon, vagy ne.

 

Varga Pál: Én hagynám benne a hátrányos helyzetű meghatározást.

 

Mórocz Lajos: Mi alapján minősíted hátrányos helyzetűnek.

 

dr. Mészáros Erzsébet: Valamilyen formában meg kell hirdetni, és akkor meg lehet határozni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a jelentkezőknek. Valamilyen határt szabni kell.

 

Mórocz Lajos: Még visszatérnék a lelki segélyszolgálathoz. Nekem is ez szúrta a szememet. Biztos, hogy egy közalapítvány okiratában ezt benne kellene foglalni?

 

Ramasz Imre: Gyakorlatilag ez úgy vetődött fel, hogy a kuratórium egyik tagja vetette fel, és én úgy értelmeztem, hogy ő vállalja is ennek megszervezését.

 

Varga Pál: Igen.

 

Ramasz Imre: Ez már működik némely általános iskolában és azt terjesztené ki. Én is azt mondom, hogy igazi közhasznú tevékenységet nem csinál az alapítvány. Ha meg akarunk felelni a közhasznúságnak, akkor valamit fel kell vállalni. Ami itt le van írva,  ez nem kötelező, ezek közül a feladatok közül kell minden évben valamilyen feladatot, tevékenységet végez. A közhasznúsági jelentésében valamiről be kell, hogy tudjon számolni. Ha egy-két tevékenységet végez, már azzal is eleget tesz a közhasznú tevékenység teljesítésének. Én azt mondom, ne vegyük ki, ne vegyük el a kuratóriumi tag kedvét. Ha ő ezt felvállalta, majd bizonyíthat, és majd kiderül az éves beszámolásból, hogy ez működik, hogyan működik, pozitív hatása van, vagy se, és annak megfelelően adott esetben, ha ez a feladat nem felvállalható, akkor kivesszük. A kulturális támogatással kapcsolatban valamilyen határt, szempontokat szabni kell, szűrés kell, és csak a hátrányos helyzetben élő család gyermeke jusson el színházba, ha van rá igénye.

Megkérdezem Gombkötő Lajos képviselőt, hogy kívánja-e javaslatát külön megszavaztatni.

 

Gombkötő Lajos: Felülbíráltam magam, nem kérek külön szavazást a javaslatomról, így elfogadom, amennyiben így gondoljátok.

 

Varga Pál: Ismerve a mai fiatalok internetes kultúráját, kíváncsi lennék az ide írt levelekre is. Nem látom ennek a fontosságát, de ha már egyetlen gyermeknek segíteni tudtunk, akkor már nem volt hiába.

 

Mórocz Lajos: Nem egyházi lelkisegély-szolgálat?

 

dr. Mészáros Erzsébet: Nem. Ez az ABIGÉL program. Interneten utána lehet nézni.

 

Gombkötő Lajos: Lehet ennek jó hatása, mert a lelki egyensúly nagyon nagy dolog. Lehet irigyelni azt, aki lelki egyensúlyban tud lenni, annak ellenére, hogy netán nem dúskál anyagiakban és egyebekben, tud boldog lenni.

 

Ramasz Imre: A lehetőséget adjuk meg. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

79/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/1998. (VII. 09.) sz. KT. határozatával létrehozott Kardoskút Községért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 2./ A közalapítvány célja a./ pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„a köz- és felsőoktatásban részt vevők támogatása.”

2. Az alapító okirat a következő 2/A. ponttal egészül ki:

2/A. A közalapítvány tevékenysége:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységek közül a közalapítvány a következő tevékenységeket folytatja:

a)    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység melynek keretében:

aa) egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez;

ab) egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat szervez.

b)   kulturális tevékenység, melynek keretében:

ba) színházi látogatás szervezése hátrányos helyzetű családok, gyermekek számára;

c)    gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, melynek keretében:

ca) lelki segélyszolgálatot működtet gyermekek és fiatal felnőttek számára.

d)   sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, melynek keretében:

da) Lenti József Emlékversenyt szervez kispályás labdarúgó sportágban.”

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3./ A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

4. Az alapító okirat az alábbi 3/A. ponttal egészül ki:

„3/A. A közalapítvány nem zárja ki, hogy az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhessen.”

5. Az alapító okirat a következő 5./ A közalapítvány vagyona című rendelkezései a következő 5.5. ponttal egészül ki:

„5.5. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.”

6. Az alapító okirat 6./ A közalapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználási módja című rendelkezések 6.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.5. A Közalapítvány támogatást pályázat, kérelem vagy javaslat alapján adományozhat. A pályázat részletes szabályait a Kuratórium határozza meg és gondoskodik a pályázat kiírásáról.

A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, melyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.”

7. Az alapító okirat 7./  A közalapítvány szervezete, képviselete című rendelkezések 7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.4. A kuratóriumi tagság megszűnik:

 • lemondással,
 • a Közalapítvány megszűnésével,
 • a kuratóriumi tag halálával,
  • önkormányzati képviselő esetében a képviselői megbízás megszűnésével,
  • a kuratórium alapító általi visszahívásával, ha annak működése a Közalapítvány célját veszélyezteti.”

8. Az alapító okirat 7./ A közalapítvány szervezete, képviselet című rendelkezési a következő 7.9. ponttal egészül ki:

„7.9. Az alapító a Közalapítvány ellenőrzésére felügyelő szervet nem működtet, mert a Közalapítvány éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg.”

9. Az alapító okirat 8./ A közalapítvány működése című rendelkezések 8.4.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a rendelkezések a következő 8.4.8. és 8.4.9. pontokkal egészül ki:

„8.4.7.         A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévő tagok és meghívott személyek, valamint a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a sorszámozott érdemi határozatokat. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból a határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve nyílt szavazás esetén a döntések mellett és ellene szavazók neve is megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet minden jelenlévő tag aláírja.”

„8.4.8.         A Kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a Közalapítvány képviselője látja el.”

„8.4.9.         A Kuratórium a döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, továbbá a Közalapítvány székhelyén található, a nyilvánosság számára hozzáférhető hirdetőtáblán kifüggeszti az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelme követelményének betartásával.”

10. Az alapító okirat 8.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8.5.        Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

8.5.1.          A Közalapítvány köteles működéséről az alapítónak évente beszámolni. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles továbbá közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

8.5.2    A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

 • a számviteli beszámolót,
 • a költségvetési támogatás felhasználását,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • a cél szerinti juttatások kimutatását,
  • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
  • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
  • a közhasznú szervezet tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót.

8.5.2.          A Közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

8.5.4.          A Közalapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig nyilvánosságra hozni.”

11. Az alapító okirat a következő 8.6. ponttal egészül ki:

„8.6.      A Közalapítvány működésének nyilvánossága:

8.6.1.         A Közalapítvány működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára vonatkozó adatok, iratok, valamint a kuratórium határozatai, a közhasznúsági jelentés és az éves beszámolók nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, azokról feljegyzéseket, továbbá saját költségére másolatot készíthet,

8.6.2.         Az iratbetekintés a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban történhet, a Közalapítvány székhelyén.

8.6.3.         A Közalapítvány a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó adatok, iratok, valamint a kuratórium határozatai, a közhasznúsági jelentés és az éves beszámolók nyilvánosságát oly módon is biztosítja, hogy az ezekre vonatkozó iratokat, illetőleg az ezekkel kapcsolatos információkat a székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, illetve a www.kardoskut.hu internetes honlapon is megjelenteti.”

12. Az alapító okirat a következő 8/A. ponttal egészül ki:

„8/A.      A Közalapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége:

8/A.1.    A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

a.)                kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;

b.)                bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8/A.2. A Közalapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

8/A.3.    A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

13. Az alapító okirat 2. sz. melléklete Kardoskút Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának névsora hatályát veszti.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Ramasz Imre

dr. Mészáros Erzsébet

Határidő: 2011. április 8.

Varga Pál: Évekkel ezelőtt Kardoskút már részt vett a Kihívás napján. Most kaptam meg a 2011. május 18. napján tartandó Kihívás napjára szóló kiírást. Szeretném, ha ismét csatlakozna Kardoskút is ehhez a sportról szóló naphoz. Még nem olvastam a kiírást. Anyagilag nem nagy összeget kíván. Magamra vállalom –többedmagammal - a megszervezését, lebonyolítását. Már felvettem a kapcsolatot az iskolával is. Gondoltam, hogy felvesszük a kapcsolatot a művelődési házban működő különböző csoportokkal is – asztalitenisz, különböző elnevezésű tornacsoportok, stb. Beosztanánk az időt és szélesebb körben megismerhetnék a településen működő csoportokat, a lakosság bekapcsolódhatna. Azt szeretném kérni a képviselő társaimtól, hogy egy összeget határozzunk meg az ajándékokra, hogy a település lakóit ajándékozzuk meg az est folyamán tartandó sorsolás keretében (tollas ütő, gumilabda, stb.) Ha lehet, akkor a Kihívás napja alkalmából készített ajándékokból. Török Attila felajánlotta, hogy tud segíteni ritka sportok bemutatójának megszervezésében, lehetne foci meccset szervezni délutánra – tanárok, képviselők -. Egy sokrétű, színes programot szeretnék szervezni erre a napra.

 

Ramasz Imre:  Javaslom, hogy értsünk egyet képviselőtársunk előterjesztésével és ehhez javaslok 30 ezer forint összegű támogatást a résztvevők körében kisorsolandó ajándékok megvásárlására. Aki egyetért, kérem, hogy szavazzon erről.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

80/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Pált, hogy a 2011. május 18-án tartandó Kihívás napját szervezze meg, bonyolítsa le. A rendezvény költségeihez a költségvetési tartalék terhére 30.000,-Ft-ot biztosít.

Felelős: Varga Pál

Határidő: 2011. május 18.

 

Ramasz Imre: Év elején az Önvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület támogatás igénylése céljából pályázatot nyújtott be a Képviselő-testülethez. Naponta járőröznek, nagyon sok az üzemanyag költség, a működéshez kérik a támogatást 200 ezer forint összegben – 175 ezer forintot üzemanyagra, 25 ezer forintot gépjárműjavításra. Pályázatuk szabályos. A 2011. évi költségvetésünkben tervezett támogatások összege 700 ezer forint. Ennek szem előtt tartásával kérem a javaslatot.

 

Mórocz Lajos: Teljes mértékben egyetértek a kért összeg megszavazásával, mert heti 10-12 ezer forint összeg szükséges üzemanyagra. Tavaly 950 ezer forint volt a működési költség. A pályázati lehetőségeket még nem ismerjük, de ha lehetőség lesz próbálkozunk más irányú pályázatokkal is.

 

Varga Pál: Javaslom a támogatást, minden nap őrszolgálatot látnak el. A lakosság közbiztonság érzetében visszatérül a településnek ez az összeg.

 

Mórocz Lajos: Dícséret illeti azokat a polgárőröket, akik a szolgálatokat teljesítik, munkaviszony mellett, vagy nyugdíjasként, ingyen végzik.

 

Ramasz Imre: Aki egyetért a 200 ezer forintos támogatással, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

81/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működését 200.000,-Ft-tal támogatja és felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. május 30.

 

Ramasz Imre: Kardoskút Községért Közalapítvány szintén támogatási kérelemmel fordult a képviselőkhöz, melyet már korábban adtak be. A pályázatuk a törvényi előírásoknak megfelelő, az idei év költségvetését is mellékelték. Támogatásként 300 ezer forintot kérnek. Kérlek benneteket mondjatok véleményt, hogy a kért összegben tudjuk-e támogatni az alapítványt. Ha megadjuk a támogatást, akkor már 500 ezer forint elment az éves keretből, még van egy kérelem és még év közben is fordulhatnak ilyen kérelemmel hozzánk.

 

Gombkötő Lajos: Javaslom, hogy támogassuk a kérelmet, hiszen jó helyre kerül a pénz. Pályázni nem igazán tudnak, mert a pályázatok nem ilyen kicsi alapítványoknak van kiírva.

 

Mórocz Lajos: Én is támogatom a 300 ezer forint megadását.

 

Ramasz Imre: Úgy értékelem, hogy a Képviselő-testület támogatja ezt a kérelmet. A későbbiekben figyelni kell a kérelmeket, mert nem kívánom emelni erre a célra betervezett összeget.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

82/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kardoskút Községért Közalapítványt 300.000,-Ft-tal támogatja és felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. május 30.

 

Ramasz Imre: A Cinkusiak Baráti Körétől érkezett támogatási kérelem. A korábbi években őket is rendszeresen támogattuk. A június 23-i koszorúzási ünnepség költségeihez kérnek hozzájárulást. Kérelmükben részletesen leírják, hogy mit kívánnak megvalósítani. Pályázatukban 50 ezer forintot kérnek. Kérelmük szabályos, mellékletek csatolva vannak, részletes program tervezetet is csatoltak.

 

Mórocz Lajos: Milyen a látogatottsága ennek a rendezvénynek?

 

Ramasz Imre: Népes látogatója van, döntő többsége orosházi és szerte az országba elvándorolt hajdan volt cinkusiak vesznek részt a rendezvényen. Én is rendszeres résztvevője vagyok az eseménynek. A régi olvasókör tagjai is össze szoktak jönni. Országos szövetség is alakult, ebben a programsorozatban is részt vállalnak. A helyszín a hajdan volt cinkusi iskola épülete, ma az Orosfarm Szövetkezet tulajdona. Az előzőeket figyelembe véve döntsön a testület. Én 30 ezer forint támogatást javaslok, de lehet más összeg is.

 

Mórocz Lajos: Azért kérdeztem, hogy milyen a látogatottság, mert a mi gyermekeink farsangi ünnepségét is kevesebb összeggel támogattuk, mint amit kértek és talán közelebb érzem őket. De miután elmondtad, hogy milyen is ez a találkozó, így egyetértek a 30 ezer forinttal.

 

Varga Pál: Javaslom a 30 ezer forint összegű támogatást.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

83/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cinkusiak Baráti Körét 30.000,- forinttal támogatja és felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. május 30.

 

Ramasz Imre: Az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása szükséges. Minden képviselő testületnek meg kell szavazni. Írásban megküldtem részetekre. Van-e ezzel kapcsolatban észrevételetek, kérdésetek. Amennyiben nincs, akkor javaslom ennek a határozatnak az elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

84/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai a 2010. október 29-én egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt hozhat létre. A Társulás által létrehozott költségvetési intézmények:

a)     Kistérségi Iroda – a Társulás önálló munkaszervezete

b)    Gyermekjóléti Központ – a Társulás gyermekjóléti alapfeladatait látja el.

A költségvetési intézmények vezetői magasabb vezetőnek minősülnek. A vezetőit a Társulási Tanács nevezi ki, pályázat útján.

Kinevezés időtartama:

a)    Kistérségi Iroda – 5 év

b)    Gyermekjóléti Központ – 5 év

A kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.

Egyebekben a társulási megállapodás rendelkezései változatlanok maradnak.

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős:    Az okiratok aláírásáért:

Ramasz Imre polgármester

dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2011. április 15.

 

Ramasz Imre: Lakossági fórumon felvetődött a használaton kívüli, hivatali számítógépek hasznosítása. Úgy ítéltem meg jogos ez az észrevétel. Én felmérettem milyen gépek vannak. Megkértem, hogy szakértő véleményt mondjon, hiszen ennek birtokában becsült érték szerepel a kiadott anyagban. Gyakorlatilag arról van szó, hogy 8 olyan számítógép van, amely értékesíthető. Ennek egy része 0 értéken szerepel. Ez nem feltétlen azt jelenti, hogy így is kell eladni. Viszont hozhatunk olyan döntést is, hogy valamilyen szempont alapján – pl. három gyermekes család, hátrányos szociális helyzetű kérelmező esetén – ingyen is rendelkezésre bocsátjuk. A 8 gépből 5 ilyen van, és 3 olyan, amely nem olyan régi gép, nagyobb értéken, 10-10 ezer forintos nagyságrendű áron eladható. Azt szeretném kérni, hogy segítsetek abban, hogy esetlegesen ingyenesen adunk gépeket, milyen elvek alapján tegyük ezt meg. Meghirdessük, pályáztassuk, milyen szempontokat vegyünk figyelembe.

 

dr. Mészáros Erzsébet: A vagyonrendeletünk értelmében ez a polgármester hatásköre.

 

Ramasz Imre: Igen így van, megtehetném, de valamilyen véleményt kérnék, mert egyébként meghirdethetem és pénzért eladom. De ha az a testület véleménye, hogy a nehezebb szociális helyzetű családok is kapjanak, akkor úgy teszek.

 

Gombkötő Lajos: Nem rossz gondolat így, ahogy elmondtad, azok kapják, akik valóban hátrányos helyzetűek, de ezek olyan gépek, hogy tudják használni?

 

Varga Pál: Csatlakozom az előttem szólóhoz, tehát 2-3 gyermekes család nem sok van, tehát minden képen szociális helyzettől függően. Ezek teljesen működő gépek, de azt tudni kell, hogy szövegszerkesztő és internetes célra használható, üres gépek és jogtiszták, mind működik.

 

Ramasz Imre: Aki ezzel egyetért az kérem kézfeltartással szavazzon.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

85/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy az érték nélküli számítógépeket a szociális rászorulók között meghirdeti, az értéken nyilvántartott gépeket értékesíti.

Felhatalmazza Ramasz Imre polgármester, hogy a szociális rászorultság kritériumait meghatározza.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. április 20.

 

Ramasz Imre: A Képviselők Közlönyét megkaptátok. Azt szeretném kérdezni, hogy a továbbiakban is igénylitek papíralapon, vagy interneten elég, ha megkapjátok, akkor viszont kérem minden képviselőtől az e-mail címet.

 

Gombkötő Lajos: Interneten jó.

 

Mórocz Lajos: Megfelelő interneten.

 

Varga Pál: Elég az interneten elküldeni.

 

Ramasz Imre: Tudomásom szerint Pusztai Ádámnak is van internet hozzáférése.

 

Ramasz Imre: A 2011. évi költségvetés elfogadásakor döntöttünk egy gépkocsi beszerzésről. Árajánlatokat szereztünk be, öt árajánlat jöhet számításba. A rendelkezésre álló adatok és márkák részletes ismertetése után, végleges döntést nem kérek a testülettől, de állásfoglalást igen, és felhatalmazást,  hogy a holnapi nappal a megrendelés ügyében megkeressük – Varga Pállal, aki használni fogja, mint falugondnok - a márkakereskedőket. A megrendelésnél figyelembe kell venni, hogy 9 millió forint van betervezve a költségvetésbe, amely összegbe bele kell férni az üzem behelyezési és egyéb közvetlen kapcsolódó (a tanyaszolgálathoz szükséges átalakítás) költségeknek is. Sőt garázst is át kell alakítani, mert a jelenlegibe nem fér el a két gépkocsi és a különböző kisgépek, mert a bővítésre nem lesz elég a betervezett 1 millió forint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 

Mórocz Lajos: Opel, Renault és Volkswagen megkeresését javasolom.

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

86/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy a rendelkezésre álló összeg figyelembevételével a tájékozódás után- a részleteket is megismerve – a Renault és az Opel márkák közül rendelje meg a falugondnoki 9 személyes gépjárművet.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. április 5.

 

Ramasz Imre: Pusztai Ádám képviselőtől érkezett írásos beadvány, melyet felolvasok: “Előterjesztés! Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. áprilisi Képviselő-testületi ülésre tennék előterjesztést a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódóan: Mint ismeretes a Kardoskút község területén levő zártkertekben több ingatlan lakott. Az itt élő emberek nem rendelkeznek nyilvántartott lakcímmel, s így több területen nem tudnak lehetőséghez jutni – pl. hitelfelvétel. Ezért kezdeményezem, hogy az említett területeken utcákat nevezzünk el és az egyes ingatlanok kerüljenek jogszabálynak megfelelő megjelölésre. Ilyen módon lehetőség lesz az egyes ott élő emberek megfelelő okmányokkal történő ellátására. A fent leírtakat az ott élő emberek megkeresése miatt kezdeményezem. Kardoskút, 2011. március 31. Tisztelettel Pusztai Ádám Sándor önkormányzati képviselő.”

Végig kell gondolni, nem egyszerű eljárás lesz ez. Meg van a törvényes eljárási módja. Megkérjük a jegyzőt, hogy a következő – 2011. április 28-i - testületi ülésre készítse elő döntéshozatalra a lehetőségeket a zártkerti utak elnevezésével kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

87/2011. (III. 31.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy 2011. április 28-i testületi ülésre készítse el döntéshozatalra a zártkerti utak elnevezésével kapcsolatos előterjesztését.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: 2011. április 28.

 

Ramasz Imre: Bejelentem, hogy április 4-8-ig 5 munkanap szabadságot kívánok igénybe venni. Vegyétek ezt tudomásul.

 

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.

 

Ramasz Imre: A nyilvános testületi ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk.

 

Kmft-,

 

 

/ Ramasz Imre /                                                              / dr. Mészáros Erzsébet /

polgármester                                                                               jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

/ Gombkötő Lajos /                                                         / Mórocz Lajos /

képviselő                                                                            képviselő

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2020  Kardoskút